پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
عنوان : اولین جلسه تیم نیازسنجی جهت استخراج نیازهای بهداشتی - سلامت منطقه با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر كوهسار.
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ 
ساعت : ۱۰:۵۹:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0