• ساعت : ۱۰:۵۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ 
اولین جلسه تیم نیازسنجی جهت استخراج نیازهای بهداشتی - سلامت منطقه با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر كوهسار.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0