شنبه, 31 فروردين 1398
عنوان : انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ 
ساعت : ۰:۷:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ در حضور نماینده فرمانداری برگزار شد و آقای علی اکبر خانی نژاد به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای شهرستان انتخاب شد و درپایان از زحمات حجت الاسلام سرشار قدردانی گردید

در انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ جناب مهندس علی اکبر خاني نژاد به عنوان رئيس شوراي شهرستان ، آقای عباس كيايی نايب رئیس ، آقای مسعودصفاخيل منشی اول و آقای حسام  جعمدار به عنوان منشي دوم انتخاب شدند
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0