چهارشنبه, 28 مهر 1400
  • ساعت : ۸:۵۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 1
  • کد خبر : ۳۸۵۲
جلسه كمیسیون نظارت شهرستان با حضور آقای سعید فلاح پور رییس محترم شورای اسلامی شهرستان.

جلسه کمیسیون نظارت شهرستان باحضور جناب آقای زارعکار رییس محترم صنعت و معدن ،جناب آقای میرزاییان رییس محترم اتاق اصناف ،آقای سعید فلاح پور رییس محترم شورای اسلامی شهرستان ،رییس محترم تعزیرات حکومتی ، نماینده اداره مالیات و نماینده اداره بهداشت برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0